Registration Abstract Submission Scientific Program User Center Home
Local Organising Committee

Local Organising Committee

Honorary President Lisheng Liu
Guangsheng Zhao
President Zhaosu Wu
Vice President Jun Huang
Nanfang Li
Shuguang Lin
Ningling Sun
Wen Wang
Dingliang Zhu
Executive President Jiguang Wang
Secretary General Yuqing Zhang

Executive Committee

Chairman Zhaosu Wu
Members Luyuan Chen, Weiwei Chen, Xiaoping Chen, Yingqing Feng, Wei Li, Jinxiu Lin, Jianjun Mu, Qianhui Shang, Jiguang Wang, Wen Wang, Xinjuan Xu, Hong Yuan, Yuqing Zhang
Secretary Xinye He

Scientific Program Committee

Chair Jiguang Wang
Co-Chair Zhiming Zhu
Members Fengyuan Chen, Pingjin Gao, Xiongjing Jiang, Yinong Jiang, Nanfang Li, Yan Li, Yong Li, Yuhua Liao, Dingfeng Su, Zhongjie Sun, Daowen Wang, Xiaowei Yan, Tianxin Yang, Jing Yu, Ying Yu, Chunyu Zeng, Xinhua Zhang, Zhiren Zhang
Secretary Yuqing Zhang

© 2017-2018 Hypertension Beijing 2018(ISH 2018) All rights reserved.